StaffProfessor: Shoji Maruo
Assistant Professor: Taichi Furukawa
Assistant Professor: Masaru Mukai
M2Takuto Kobayashi
Shunta Numazawa
Hotaka Hirata
Shunta Fujimoto
Reiji Yamamoto
M1Yuanyi Chen
Riku Matsuda
Taiki Maruyama
Yukihito Moritoki
B4Daiki Ishikawa
Kota Kubomoto
Mitsuki Sato
Akeru Shimada